วิสัยทัศน์ สพป.ภูเก็ต : มุ่งจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     
ข้อมูลพื้นฐาน/เผยแพร่ข้อมูล/บริการของหน่วยงาน
การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ
การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Service)
    บทความ IT
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ภูเก็ต
นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง
รองผู้อำนวยการ สพป.ภูเก็ต

 


     
กลุ่มอำนวยการ

สพป.ภูเก็ต จัดกิจกรรมโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ แผ่นภาพประชาสัมพันธ์

 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รายละเอียด
สทศ.เปิดระบบ O-NET ให้สถานศึกษาแจ้งเพิ่ม-ลด ข้อมูล รายชื่อนักเรียนผ่านระบบโอเน็ตที่ http://www.niets.or.th ระหว่างวันที่ ๑๐ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง สามารถดูวิธีเพิ่ม-ลด ที่ http://www.niets.or.th/uploads/editor/files/O-NET/inO-NET-2560.pdf
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศ สพป.ภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ และบุคลากรวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
ประกาศ สพป.ภูเก็ต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนและลูกจ้างชั่วคราว วันที่ ๙-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียด
 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ รายละเอียด
 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ประกาศ สพฐ. เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียด
 
กลุ่มนโยบายและแผน
ลักษณะอาคารและราคาแบบมาตรฐาน สพฐ.ปี ๒๕๖๒ รายละเอียด
คู่มือขอตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ค่าสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียน รายละเอียด (file Zip ควรดาวโหลดจากคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือโน๊ตบุ๊ค)
คู่มือขอตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ค่าครุภัณฑ์ สำหรับโรงเรียน รายละเอียด (file Zip ควรดาวโหลดจากคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือโน๊ตบุ๊ค)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์-สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียด (file Zip ควรดาวโหลดจากคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือโน๊ตบุ๊ค)
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
๔/๔ ถนนแม่หลวน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทร.๐๗๖-๒๑๑๕๙๑ โทรสาร.๐๗๖-๒๑๔๕๕๓