สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 4/4 ถนนแม่หลวน อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร. 076-211591 , 076-216854 , 076-212035 โทรสาร. 076-214066
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+043 756 00 234 03
office@fashionline.com
Agnes Bart

 

ผู้อำนวยการ

link

ดาวน์โหลดเอกสาร

สถิติการเยี่ยมชม

097690
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
530
894
2484
61810
3570
15831
97690

Your IP: 50.19.142.171
Server Time: 2015-10-07 12:23:33

ข่าวกิจกรรม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

02-10-2558 Hits:34 ข่าวกิจกรรม Phusanisa  Thongsereekul - avatar Phusanisa Thongsereekul

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ วันที่ 2-3 ต.ค 58 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาประถมศึกษาภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ ในชื่อโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับพฤติกรรมการปฏิบัติงานสู่ประชาคมอาเซียน การพัฒนามาตรฐานการศึกษาไทยให้มีศักยภาพพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกได้อย่างมั่นใจ ที่สำคัญคือทุกภาคส่วนในสังคมต้องผสานความร่วมมือขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้ก้าวสู่เวทีโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังยืน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ตระหนักและเห็นความสำคัญ ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการเตรียมความพร้อมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อการอยู่ร่วมกับประชาชนของประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียนในปี 2558 และได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับพฤติกรรมการปฏิบัติงานสู่ประชาคมอาเซียน วัตถุประสงค์ของโครงการจัดขึ้นเพื่อเตรียมคนไทยสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะประสบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนร็เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านคลองเหีย เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา...

Read more

โครงการพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษา

30-09-2558 Hits:53 ข่าวกิจกรรม Phusanisa  Thongsereekul - avatar Phusanisa Thongsereekul

โครงการพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษา

โครงการพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 30 ก.ย. 58 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพือต้องการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ให้มีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ โดยเฉพาะในเรื่องของสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสลบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยม 12 ประการ โดยมีนายปราโมทย์ รัตนมงคล ผอ.กลุ่มบริหารบุคคล เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องจามจุรี 1 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน     

Read more

ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 9/2558

29-09-2558 Hits:21 ข่าวกิจกรรม Phusanisa  Thongsereekul - avatar Phusanisa Thongsereekul

ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 9/2558

ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 29 ก.ย. 58 นายปราโมทย์ รัตนมงคล ผอ.กลุ่มบริหารบุคคล ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 9/2558  โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม มีหัวข้อการประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย แนวปฏิบัติ หรือลงมติสำคัญของจังหวัด และมอบเกียรบัตรให้กับบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการทุกหน่วยงาน ที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2558 ณ ศูนย์ประชุมกลุ่มจังหวัดฯ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต    

Read more

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

สาระวิชา

หน่วยงานต้นสังกัด

link การศึกษา

Facebook

ค้นข่าวมาเล่า

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชาสัมพันธ์กลุ่ม บริหารงานบุคคล

ประชาสัมพันธ์กลุ่ม นโยบายและแผน

ประชาสัมพันธ์กลุ่ม ตรวจสอบภายใน

ประชาสัมพันธ์กลุ่ม อำนวยการ

ประชาสัมพันธ์กลุ่ม นิเทศ ติดตาม และประเมินผล

ประชาสัมพันธ์กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

ประชาสัมพันธ์กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา

ข่าวการศึกษา

แผนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต


พัฒนาระบบโดย กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต @2015 Fashion Line .