เกี่ยวกับ..สพป.ภูเก็ต
หน้าแรก
ที่อยู่ สพป.ภูเก็ต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
เบอร์โทรศัพท์สพป.ภูเก็ต
มาตราฐานการปฎิบัติงาน
ส่วนบุคคลในสพป.ภูเก็ต
ภารกิจงาน สพป.ภูเก็ต
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มต่างๆ
แผนการศึกษาแห่งชาติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิทยฐานะครู
คู่มือประชาชน
พรบ.น่ารู้
ผู้บริหารโรงเรียนสพป.ภูเก็ต
โทรศัพท์บุคลากร สพป.ภูเก็ต
จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๑
ค่านิยมองค์กร
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๐
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๑
คู่มืออำนวยความสะดวก
เบอร์โทรผู้บริหารโรงเรียน
จำนวนนักเรียน ปี ๖๐
นโยบายและยุทธศาสตร์
โครงการ สพป.ภูเก็ต ๖๑
จุดเน้นสพฐ ๒๕๖๐
มาตราฐานและขั้นตอนการ
ให้บริการในส่วนต่างๆ
3คืนModel/3R Model
แผนป้องกันปราบปราม
การทุจริต
รายงานความเสี่ยง
นโยบายเว็บไซต์
ความก้าวหน้าและการใช้จ่าย
งบประมาณแผนปฏิบัติ61
เจตจำนงสพป.ภูเก็ต
แต่งตั้งคณะทำงานITA
ITA Online ๒๕๖๑
Checkpointสพป.ภูเก็ต
เอกสารการก่อตั้งงบก่อสร้าง
สารสนเทศ2561
การประชุมพัสดุ2561
รายงานผลดำเนินงานประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 
เว็บไซต์ในสังกัดสพป.ภูเก็ต
ติดตามผลวิทยฐานะ
เว็บไซต์ที่แนะนำ
ข่าวสารน่ารู้
 

งานเกียรติยศเราสร้างเองได้

วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 ประธานเปิดงานวันเกียรติยศ เราสร้างเองได้ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 มอบเกียรติบัตรให่แก่ผู้มีผลประเมินการปฎิบัติราชการ ครั้งที่ 1 ระดับดีเด่นและนักประชาสัมพันธ์จิตอาสา รวมจำนวน 61 ราย และเยี่ยมชมให้กำลังใจนิทรรศการ การนำเสนอ Best Practice ของ สพป.ภูเก็ต และเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด กิจกรรมการแข่งขันโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับนักเรียน “เส้นทางสู่ไมล์ทองคำ นักเรียน สพป.ภูเก็ต” การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับครู “เส้นทางสู่ไมล์ทองคำคุรุชนคนภูเก็ต” โดยมีนายสายัณห์ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และผู้บริหารโรงเรียน ประธานเครือข่าย คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง ณ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โพสโดย:นางสาวลลิดาอาจหาญ เผยแพร่: วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามผลและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาง
ไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
แนะนำเว็บไซด์
ข่าวสารน่ารู้