ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ปี 2564


ลำดับ
ประกาศประจำเดือน
คลิกอ่าน
1
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างติดตั้งและปรับปรุงซ่อมแซมรางน้ำน อาคาร สพป.ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างติดตั้งและปรับปรุงซ่อมแซมรางน้ำ อาคาร สพป.ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างติดตั้งและปรับปรุงซ่อมแซมรางน้ำ อาคาร สพป.ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เรื่อง ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับปรับสภาพภูมิทัศน์สำนังาน สพป.ภูเก็ต จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒ สิงหาคม 2564
7
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564
8
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564