foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่น 

   วันที่ 22 มิ.ย 58 นายพัลลภ  สิงหเสณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่น โดย นายชลำ อรรถธรรม ผอ.สพป.ภูเก็ต เป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่น เพื่อคัดสรรสตรีที่มีประวัติและผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และยอมรับ สมควรได้รับการยกย่องให้เป็น สตรีไทยดีเด่นแห่งปี เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณในงานวันสตรีไทย ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต


 


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.