foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวรายงานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ประจำปี 2558

                 วันที่ 23 ก.ค. 58 นายสุธี  ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน  นายชลำ อรรถธรรม ผอ.สพป.ภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักษาไว้เอกลักษณ์ของความเป็นไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และพัฒนาทางด้านคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนได้รับความรู้ทางด้านทักษะต่างๆ ของลูกเลือ กฎ ตำปฏิญาณ พระบรมราโชบายและเจตนารมณ์ อุดมการณ์ของลูกเสือชาวบ้าน ณ ค่ายลูกเสือ จังหวัดภูเก็ต 


 


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.