foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

ประชุมติดตามเร่งรัด การบริหารงบประมาณการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และ พ.ศ. 2557

            วันที่ 28 ก.ค. 58 นายชลำ อรรถธรรม ผอ.สพป.ภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมติดตามเร่งรัด การบริหารงบประมาณการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และ พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ภูเก็ต โดยมีเจ้าหน้าที่พัสดุ/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโรงเรียนในสังกัด จำนวน 47 คน เข้าร่วมการประชุม


 

 


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.