foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

ประชุมการแข่งขันฟุตบอล สพป.ภูเก็ต

   วันที่ 29 ก.ค. 58 นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รอง ผอ.สพป.ภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมการแข่งขันฟุตบอล สพป.ภูเก็ต ณ ห้องประชุม 1 สพป.ภูเก็ตCopyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.