foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

ร่วมประชุมวาระยามเช้า ครั้งที่ 6/2558

      วันที่ 24 ธันวาคม 2558 นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รอง ผอ.สพป.ภูเก็ต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ร่วมประชุมวาระยามเช้า ครั้งที่ 6/2558 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเพื่อมอบนโยบายการดำเนินงาสนพัฒนาและปรับปรุงทุกส่วนของจังหวัดภูเก็ต ให้เจริญ ทันเหตุการณ์ ทันสมัย เป็นปัจจุบันทุกด้าน และการดำเนินการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการต้อนรับจากคณะข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.