foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

การพิจารณากลั่นกรองรางวัล “ครูดี ศรีภูเก็ต” ประจำปี 2559

     วันที่ 29 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายเชิดชู ระเด่น ผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในการพิจารณากลั่นกรองรางวัล “ครูดี ศรีภูเก็ต” ประจำปี 2559 เพื่อรับเกียรติบัตรในวันครู ครั้งที่ 60 ร่วมด้วยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองรางวัล “ ครูดี ศรีภูเก็ต ” ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ยุติธรรม และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นอย่างดียิ่ง

 

 


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.