foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา

        วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น.นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ณ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.