foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

สมาชิกกลุ่มนโยบายและแผน

นายกิตติ รัตนพันธุ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่ม ฯ

 
โทร. 087-356-4305
นางบุญศรี กุลดำรงวิวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
 
โทร. 091-823-7975
นางสาวเยาวลักษณ์ อิทธิวราภรณ์กุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
 
โทร. 081-535-1282
นางสุพรทิพย์ เติบโต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
 
โทร. 084-246-2589
นางบรรณกมล  ทิพย์รัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
 
โทร. 083-595-1289
นางศศิธร หอบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
 
โทร. 081-970-4592
นางระเบียบ พรหมทอง
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
 
โทร. 089-469-7923
นางคัคนางค์ นวลวิไลลักษณ์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
 
โทร. 081-894-4289
นายนที พึ่งแรง
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
 
โทร. 085-889-9652
นางสาวภูษณิศา  ต้องเสรีกุล
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
 
โทร. 089-7306287
 
 

 

 

ข่าวกิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร

  •  
  •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าแรก


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.