foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

ประชุมการเตรียมการรับและประเมินเป็นโรงเรียนสุจริต

                วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานการประชุมการเตรียมการรับและประเมินเป็นโรงเรียนสุจริต ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อชี้แจงแนวทางการเตรียมรับและประเมินเป็นโรงเรียนสุจริต (ของ ๑๕ โรงเรียนที่รับการขยายผลแล้ว) ให้กับผู้บริหารโรงเรียนที่เข้ารับการประเมิน เตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน ทั้ง ๑๕ โรงเรียน ภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙

 


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.