foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

สพป.เพชรบุรี ศึกษาดูงาน สพป.ภูเก็ต

                  วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนา เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเพิ่มทักษะผู้ปฏิบัติงานด้านการวางแผน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และเพิ่มทักษะผู้ปฎิบัติงาน ด้านการวางแผน การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ และการบริหารงบประมาณ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ซึ่งเป็นต้นแบบ ของการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มภาคใต้ โดยมี นายกิตติ รัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นวิทยากร บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ สพป.ภูเก็ต ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.