foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

เปิดโครงการสวนแห่งจินตนาการโรงเรียนอนุบาลลากูน่าภูเก็ต

                วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการสวนแห่งจินตนาการ (Garden Dreams) ณ โรงเรียนอนุบาลลากูน่าภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งเสริมรูปแบบการสอน Experiential & Inquiry-based Learning เป็นการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส ทั้ง ๕ และเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน ส่งเสริมทักษะ การพัฒนา ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติ ปัญญา ให้กับเด็กปฐมวัย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

 


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.