foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

สมาชิกกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางพิมพ์พร ดาบเพชร

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่ม ฯ

 
โทร. 081-397-6400
นางพัทธนันท์ ตันติสิทธิพร
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
 
โทร. 089-725-8644
นางเบญจมาศ ชุมมะ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
 
โทร. 089-649-2552
นางสาวสุจิตรา วงศ์ทวีพิทยากุล
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
 
โทร. 086-946-1179
นางสาวประไพพรรณ อยู่คง
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
 
โทร. 085-885-3990
นางสุคนธ์ มณีขวัญ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
 
โทร. 085-898-3491
นายทวีศักดิ์ เครือแพทย์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
 
โทร. 081-397-0289
ร.ต.ต. สุรินทร์ ย่องตีบ
วิทยากรผู้ประสานงาน ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดภูเก็ต
 
โทร. 089-723-7275
 
 
 
 

 

ข่าวกิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กลับหน้าแรก


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.