foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

การจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในสถานศึกษา

                      วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น.นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง และคู่มือจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ ในระบบการศึกษา สามารถนำความรู้ เรื่องสหกรณ์ไป เป็นแนวทางการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อก้าวสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอน วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน อย่างต่อเนื่อง โดยมี ผู้บริหารโรงเรียนและครู เข้าร่วมประชุม ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.