foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

ตรวจโรงเรียนเอกชน

        วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙..๓๐ น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และคณะกรรมการตรวจโรงเรียนเอกชน ได้ตรวจความพร้อมด้านการขออนุญาตเปิดทำการเรียนการสอนของโรงเรียนบำรุงผกา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ระดับอนุบาล ด้านอาคารเรียน สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๐


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.