foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

มอบเกียรติคุณบัตรและเข้มที่ระลึก

                 วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึก ให้กับเทศบาลตำบลฉลอง เป็นหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๕๙ และมอบเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ให้แก่โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


พัฒนาระบบโดย กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต @2017 Phuket Primary Educational Area .