foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

มอบเกียรติคุณบัตรและเข้มที่ระลึก

                 วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึก ให้กับเทศบาลตำบลฉลอง เป็นหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๕๙ และมอบเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ให้แก่โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.