foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

โครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING)

              วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอัมทพรพิสุทธิ์ เทวพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานกิจกรรมโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) ณ โรงเรียนบ้านบางเทา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการฝึกหัดให้เด็กนักเรียนและเยาวชนที่ว่ายน้ำไม่เป็น สามารถว่ายน้ำเป็นและเอาตัวรอดจากการเสียชีวิตเมื่อประสบเหตุทางน้ำ ตลอดจนรู้จักวิธีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล จำนวน ๓ รุ่น รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๐๒ คนได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดียิ่ง ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 


พัฒนาระบบโดย กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต @2017 Phuket Primary Educational Area .