foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

สมาชิกหน่วยตรวจสอบภายใน

นายมานะ ตัณฑัยย์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการหน่วย ฯ
 
โทร. 089-464-4582
นางสาวสุคนธ์ คงพันธ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
 
โทร. 083-6399664
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ว่าง -
 
โทร. -

 

ข่าวกิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 เอกสาร 1

 เอกสาร 2

 

 

 

 

 

 

 

 กลับหน้าแรก


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.