foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมและการเล่น

       วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายภาณุพงศ์ สุขอภิรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมและการเล่น ณ ห้องประชุมพาโก้ โรงแรมเดอะพาโก้ ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ร่วมกับมูลนิธิไล้ท์ ทู เพลย์ เพื่อให้คุณครูได้พัฒนาความรู้และทักษะที่เกี่ยวกับการบูรณาการทักษะชีวิตเข้าสู่การเรียนการสอนในโรงเรียนผ่านการใช้กิจกรรมและการเล่น ช่วยให้เด็กสามารถปรับตัว และอยู่กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.