foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

ประชุมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๙

          วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานเปิดการประชุม การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๙เพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ ให้เป็นไปตามแผนและนโยบายของ สพฐ.ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.