foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

เยี่ยมโรงเรียนเกาะโหลน

         วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรง เรียนเกาะโหลน เพื่อมอบนโยบายการศึกษาให้คณะครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

 


พัฒนาระบบโดย กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต @2017 Phuket Primary Educational Area .