foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙

            วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ การเล่านิทาน เป็นภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.