foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำนวัตกรรมและปรับปรุงแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน

          วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำนวัตกรรมและปรับปรุงแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน ให้แก่ครูวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อปรับเนื้อหาการใช้คำ ภาพให้น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยและเพื่อให้ครูวิชาการทุกโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุง ขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาตนและจัดการเรียนการสอนที่จะส่งผลให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง ณ ห้องประชุม ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


พัฒนาระบบโดย กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต @2017 Phuket Primary Educational Area .