foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

รับมอบธงชมรมเยาวชนภูเก็ตรักษ์หาด และประกาศจัดตั้งชมรมเยาวชนภูเก็ตรักษ์หาด

                วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและนักเรียน จำนวน ๒๕ โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภูเก็ต รับมอบธงชมรมเยาวชนภูเก็ตรักษ์หาด และประกาศจัดตั้งชมรมเยาวชนภูเก็ตรักษ์หาด จากนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้นักเรียนได้ร้วมกันดูแลรักษาชายหาดและสิ่งแวดล้อม บริเวณใกล้สถานศึกษา ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.