foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

ประชุมการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (๖ สัปดาห์ประชามติ)

           วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานเปิดการประชุมการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (๖ สัปดาห์ประชามติ) ให้กับผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ความรู้เรื่องการออกเสียงประชามติ การเผยแพร่และระชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติและชี้แจงกระบวนการ ขั้นตอน การดำเนินกิจกรรม ๖ สัปดาห์ประชามติ ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมดำเนินกับกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมแกรนด์สุพิชฌาย์ซิตี้ โอเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.