foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

 การประชุมการรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

             วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมการรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดจัดกิจกรรม Big Day ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ รณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

 


พัฒนาระบบโดย กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต @2017 Phuket Primary Educational Area .