foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

 การประชุมการรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

             วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมการรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดจัดกิจกรรม Big Day ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ รณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

 


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.