foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

 รำลึก 102 ปี พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) 

วันที่ 10 เม.ย.58 นายเกรียงศักดิ์ นาคปาน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้แทน ผอ.สพป.ภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการใน สพปภูเก็ต วางพวงมาลาสักการะฯ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และร่วมรำลึกถึงพระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) บรรพชนผู้สร้างนครภูเก็ตและเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดี คุณประโยชน์ในการวางรากฐานและสร้างความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ให้แก่จังหวัดภูเก็ต ณ บริเวณอนุสาวรีย์ พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี สวนสาธารณะเขารัง อ.เมือง จ.ภูเก็ต

 


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.