foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

 การนิเทศโครงการคูปองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑

               วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น นายภาณุพงศ์ สุขอภิรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการนิเทศโครงการคูปองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ตามที่ สพฐ. ได้บันทึกข้อตกลงร่วมมืองานวิชาการ (MOU) โครงการคูปองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙มหาวิทยาลัยทักษิณ ทางคณะศึกษาศาสตร์ เป็นหน่วยงานพัฒนาครูตามโครงการ ได้มานิเทศครูในสังกัดที่เข้ารับการพัฒนา จำนวน ๑๙ คน ณ ห้องประชุม ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.