foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

 มอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาที่ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานดีเด่น

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาที่ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานดีเด่น เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน ให้แก่โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต, โรงเรียนบ้านทุ่งคา“บุณยขจรประชาอาสา” และโรงเรียนเกาะสิเหร่ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สถานศึกษา 


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.