foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่8/2559


วันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตเพื่อรับทราบและพิจารณา การบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันพิจารณาให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.