foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

ตรวจติดตามการดำเนินการสอบแข่งขัน

         วันที่ 18 กันยายน 2559 เวลา 08.30 น. นายประจักษ์ ช่างเรือ พร้อมด้วยนายสมชาย โรจนปรัชญ์ ผู้แทนจาก สพฐ. ตรวจติดตามการดำเนินการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย วันที่ 2 ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อให้การดำเนินการสอบ เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใสโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ให้ร่วมมือในการจัดสถานที่สอบและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.