foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน

      วันที ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน ณ ห้องประชุม ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวันในโรงเรียน ผู้ประกอบการอาหารกลางวัน ได้มีความรู้ความเข้าใจการดำเนินอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนมีคุณภาพ ถูกหลักโภชนาการ มีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร และสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา สามารถจัดอาหารกลางวันได้อย่างยั่งยืน

 


พัฒนาระบบโดย กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต @2017 Phuket Primary Educational Area .