foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

ประชุมการดำเนินงานโรงเรียนแม่เหล็ก

            วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตคณะทีมบริหาร สพป.ภูเก็ต ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมการบริหารงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนแม่เหล็ก (โรงเรียนบ้านสาคู) และโรงเรียนเครือข่าย (โรงเรียนบ้านในทอน) เพื่อการดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยนำนักเรียนจากโรงเรียนบ้านในทอน มาเรียนร่วมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านสาคูตามนโยบาย ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนเครือข่าย เข้าร่วมประชุม การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

 


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.