foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

สพป.ภูเก็ต ต้อนรับคุณกฤษณี ตวงสิน 

            สพป.ภูเก็ต ต้อนรับคุณกฤษณี ตวงสิน นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ด้วยความยินดี ณ สพป.ภูเก็ต

 


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.