foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

สวัสดียามเช้า ณ ภูเก็ต

            วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.30 น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต เพื่อรับทราบนโยบาย และผลการดำเนินงานของจังหวัด ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ และการทำงานร่วมกันของหน่วยงาน ในจังหวัดภูเก็ต นำไปสู้การพัฒนาและการปฎิบัติทุกด้านอย่างยั่งยืน โดยมีนายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.