foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

         วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. นายบัณฑูร ทองตัน ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อพิจารณาการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ การย้าย การเลื่อน การแต่งตั้งการสอบคัดเลือก ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ ข้อกำหนด กฎหมาย ที่กำหนดไว้ เพื่อนำข้อมูลเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบในการดำเนินงานบริหารบุคคลต่อไป

 


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.