foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

มอบเกียรติบัตรระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2559 ระดับประเทศ

          วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบเกียรติบัตรระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2559 ระดับประเทศ จำนวน 4 รางวัล ดังนี้ รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต รางวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง โรงเรียนบ้านกู้กู รางวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านแหลมทราย ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.