foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

        วันที่ 3 ธันวาคม 2559 นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ภูเก็ต ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. และดำเนินการคัดเลือก ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.