foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

 สพป.มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนที่มีผล O-NET สูงขึ้น

       วันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนในสังกัด ที่มีผลการสอบO – NET ปีการศึกษา2558 เพิ่มขึ้น 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.