foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

 สพป.มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนที่มีผล O-NET สูงขึ้น

       วันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนในสังกัด ที่มีผลการสอบO – NET ปีการศึกษา2558 เพิ่มขึ้น 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


พัฒนาระบบโดย กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต @2017 Phuket Primary Educational Area .