foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

ทุนการศึกษามูลนิธิทุนการศึกษานานาชาติภูเก็ต

        วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานมอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนสำเร็จถึงขั้นมีงานทำ หรือประกอบอาชีพได้ เฉพาะนักเรียน นักศึกษา ที่ด้อยโอกาส กำพร้า ประสบปัญหาฉุกเฉิน หรือประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ภายใต้ชื่อ “มูลนิธิทุนการศึกษานานาชาติภูเก็ต” สนับสนุนจากองค์กรไลออนส์สากล โดยมีคุณมิตร สิงห์สัจจกุล ประธานมูลนิธิ ประสานการดำเนินงานและบริหารการมอบทุนการศึกษา จนประสบผลสำเร็จ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต และคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.