foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

คัดเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

สังกัดคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

         วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ประธานการคัดเลือกสถานศึกษาของผู้ที่สอบคัดเลือกได้ เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2559 และแสดงความยินดี ให้กำลังใจ ในการพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ซึ่งมีผู้ที่สอบคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 7 คน การดำเนินการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามขั้นตอน และปฎิทินการปฎิบัติงานที่กำหนดไว้เป็นอย่างดียิ่ง


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.