foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

ประชุมคัดเลือกโรงเรียน (icu)

         วันที่ 9 มกราคม 2560 สพป.ภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (icu) ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำสู่การปฏิบัติตาม Roadmap ของรัฐบาล โดยเน้นการปฎิรูปห้องเรียนและการทำงานที่เป็น "รูปธรรม" กำหนดให้ สพฐ. ดำเนินการโครงการพัฒนาในการยกระดับคุณภาพโรงเรียนทั่วประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (icu) ในทุกเขตพื้นที่การศึกษา โดยพิิจารณาโรงเรียนที่เข้าร่วมดครงการด้วยความสมัครใจ ณ ห้องประชุม 1 สพป.ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.