foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

 

ปีงบประมาณ 2559

 

ปีงบประมาณ 2558
 จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกตามชั้นเรียน สังกัด สพป.ภูเก็ต
 จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกตามชั้นเรียน สังกัด สพม.14
 จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกตามชั้นเรียน สังกัด เอกชน
 จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกตามชั้นเรียน สังกัด อปท.
 จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกตามชั้นเรียน สังกัด เทศบาล
 จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกตามชั้นเรียน สังกัด การศึกษาพิเศษ
 จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกตามชั้นเรียน สังกัด กรมอาชีวศึกษา

 

ปีงบประมาณ 2557

 

ปีงบประมาณ 2556
 จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกตามชั้นเรียน สังกัด กรมอาชีวศึกษา

 

ปีงบประมาณ 2555
 จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกตามชั้นเรียน สังกัด สพป.ภูเก็ต
 จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกตามชั้นเรียน สังกัด สพม.14
 จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกตามชั้นเรียน สังกัด เอกชน
 จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกตามชั้นเรียน สังกัด อปท.
 จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกตามชั้นเรียน สังกัด เทศบาล
 จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกตามชั้นเรียน สังกัด การศึกษาพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 


พัฒนาระบบโดย กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต @2017 Phuket Primary Educational Area .