foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2560

            วันที่ 14 มกราคม 2560 คณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน และผู้ปกครอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้นำประเทศในอนาคตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีนายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.