foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

 ประชุมช่วยเหลือน้ำท่วมผู้ประสบภัยภาคใต้

         วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมการรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ เพื่อสรุปการบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์เครื่องใช้ จากศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต (โรงเรียนบ้านสะปำ ฯ) และ(โรงเรียนถลางพระนางสร้าง) เพื่อรวบรวมนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ต่อไป ณ ห้องประชุม 1 สพป.ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.