foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

 ช่วยน้ำท่วมผู้ประสบภัยภาคใต้

        วันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 06.00 น. คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต นำคาราวานสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์การเรียน และสิ่งของจำเป็น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช จากศูนย์รับบริจาคผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โรงเรียนบ้านสะปำ (มงคลวิทยา) และโรงเรียนถลางพระนางสร้าง เพื่อนำไปบริจาค ณ โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ ตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงเรียนบ้านสามแพรก ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยได้รับความอนุเคราะห์รถยนต์ ในการนำสิ่งของไปบริจาคจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นอย่างดี


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.