foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

ประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษา (O-NET)

          วันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2559 ตามคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ให้กับหัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลาง ซึ่งสทศ. ได้กำหนดสอบ (O – NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามสอบที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต กำหนดไว้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดียิ่ง
 


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.