foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

     สพป.ภูเก็ต ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดนครศรีธรรมราช

            วันที่ 23 มกราคม 2560 คณะผู้บริหาร โรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต นำสิ่งขอเครื่องใช้ อุปกรณ์การเรียน มอบให้ผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.